Social Network ของ Kobsoft Studio

ยินดีต้อนรับผู้ติดตามข่าวสารทุกท่านผ่าน Blogger ทันทีที่คุณเข้าสู่บล็อกนี้เราหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จาก Tips & Technique ที่เรานำเสนอเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบนเว็บไซต์ งานรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริการโปรโมทเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้สำหรับธุรกิจบนเว็บไซต์

ติดตามข่าวสารจากเราผ่านอีเมล์ เพียงระบุชื่ออีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง

จุดประสงค์ของบริการรับทำ SEO แตกต่างจากการทำเว็บไซต์อย่างไร

บ่อยครั้งที่ลูกค้าให้ความสำคัญผิดลักษณะเกี่ยวกับบริการ รับทำเว็บไซต์ และบริการ รับทำ SEO ว่าทั้งสองบริการนี้คือการทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ หากจะพูดกว้างๆ ก็คือใช่ แต่บริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องอาศัยบริการอื่นๆ เข้ามาช่วย เนื่องจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์นั้นมักจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ 2 ประการ ได้แก่

  1. มีผู้เข้าชมหรือลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์
  2. เว็บไซต์มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ปัจจัยดังกล่าวนี้ขอจำแนกได้โดยข้อแรก ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเกิดได้จาก การตลาดออนไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโปรโมทเว็บไซต์และการทำ SEO การลงโฆษณา อื่นๆ ฯลฯ สำหรับข้อสองนั้นจะเกิดได้จาก บริการรับทำเว็บไซต์ และหลักการนำเสนอสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้พบเห็น

การทำธุรกิจบนเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะขาดปัจจัย 2 ข้อนี้ไม่ได้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึง บางรายคิดว่าทำเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวและจะสามารถแนะนำบอกต่อๆ กันไปจนรู้จักกันอย่างแพร่หลายได้ บางรายคิดว่าโปรโมทเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวก็หาผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้แล้ว โดยลืมนึกถึงไปว่า ต่อให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก แต่หากเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่มีสินค้าที่ตรงตามความต้องการ ก็ไม่ก่อให้เกิดการซื้อขายเช่นกัน